Náš tým

Mgr. Světla Koubková - certifikovaná lektorka a koordinátorka lekcí

Jsem maminkou Karolíny (2005) a Valentiny (2010).
Pracuji jako logopedka od roku 2000, v roce 2004 jsem ukončila specializační vzdělávání atestací v oboru klinická logopedie a založila Ambulanci klinické logopedie v Holicích. V roce 2010 jsem se stala lektorkou programu PlayWisely® a v roce 2011 založila 1.centrum PlayWisely® ve Východních Čechách "MOUDRÉ HRANÍ VÝCHODNÍ ČECHY". V roce 2013 jsem založila firmu Centrum logopedie s.r.o., kde dodnes působím jako klinický logoped. Můžete se se mnou setkávat na lekcích
PlayWisely® nebo při ukázkových lekcích.

 

Hedvika Pohanková - lektorka

Jako lektorka PlayWisely® pracuji od září 2023. Práce s dětmi mi přináší radost a hlavně otevírá mé srdce. Děti jsou pro mne Dar, ať jsou jakékoliv. Přeji si v lekcích hravou a pohodovou formou rozsvěcet jejich světýlka radosti a měnit již vznikající přesvědčení: ,,nic neumím, nic mi nejde …,, v pocit a přesvědčení: ,,jsem v pořádku takový, jaký jsem,,.

 

 

Aleš Pipek - PR specialista

 

Jsem otcem tří dětí.
V "MOUDRÉM HRANÍ VÝCHODNÍ ČECHY" se starám o styk s veřejností, propagaci, web, Facebook nebo o zázemí a technický chod licenčních center. Jednoduše o vše co je třeba :-) Setkávat se se mnou můžete především na propagačních akcích, při elektronické komunikaci nebo na akcích pořádaných Centrem logopedie s.r.o.