Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ, Nerudova 37/32 (Hurá na logopedii!   Kudy k nám na www.mapy.cz.

Koordinátorka lekcí pro Hradec Králové: Mgr. Radomíra Hofmanová, tel.: 608 818 564, hofmanova@huranalogopedii.cz, IČO: 01595598.